До участі у XXІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання педіатрії» — XXІІІ Сідельниковських читань (онлайн, 15.09.2021 — 17.09.2021) запрошуються:

лікарі-педіатри

лікарі зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина»

лікарі інших педіатричних спеціальностей

завідувачі та співробітники педіатричних кафедр та кафедр сімейної медицини закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти

співробітники профільних науково-дослідних установ МОЗ України та НАМН України

Участь у конференції безкоштовна.

Реєстрація для учасників конференції обов’язкова.

Реєстрація для учасників конференції: Google форма

Реєстрація для доповідачів та подачі заявки на усну або стендову доповідь:
Google форма

Онлайн трансляція
https://doctor-best.info/cc.html