ВІДБУЛИСЬ XXV СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ З ПЕДІАТРІЇ

20-22 вересня відбулася ювілейна XXV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання).

Під час традиційного щорічного заходу у пам’ять про видатного українського вченого-педіатра, професора Віктора Сідельникова учасники заслухали виступи кращих фахівців з педіатрії, відбулися живі дискусії та міждисциплінарні обговорення актуальних тем, що постали перед українською педіатрією. Захід організовано Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця спільно з Асоціацією педіатрів України та Національною академією медичних наук України. У заході взяв участь ректор НМУ Юрій Кучин.

Віктор Сідельников є фундатором дитячої кардіології, алергології, автором першого керівництва з невідкладної допомоги дітям при критичних станах. Понад 25 років він очолював кафедру педіатрії №2 нашого Університету та створив потужну наукову й клінічну школу.

Що важливо, під час цьогорічної Конференції сфокусували увагу на сучасних викликах, що постали перед медициною дитинства, досвіді надання медичної допомоги дітям під час війни та пандемії, впроваджені новітніх стандартів і клінічних рекомендацій в практику. Розглянули клінічні педіатричні кейси, акцентували увагу на питаннях превентивних стратегій в педіатрії, інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів у дітей, зокрема новонароджених, проблемах антибіотикорезистентності. Учасники розглянули й інноваційні підходи в алергології, кардіології та гастроентерології дитячого віку, дискусійні питання патології органів травлення.

Окреме питання, що постало перед педіатричною спільнотою останнім часом – це збереження освітньої спеціальності «Педіатрія» у переліку освітніх галузей і спеціальностей у галузі знань «Охорона здоров’я». Необхідно зазначити, що у прифронтових і деокупованих регіонах склалася вкрай складна ситуація із забезпеченням медичними працівниками, зокрема дитячими лікарями, що разом з іншими факторами негативно впливає на доступність та якість медичного обслуговування дітей. Це стосується екстреної медичної допомоги, оглядів лікарів-спеціалістів, проведення вакцинації, про що й наголошували у доповідях академік Юрій Антипкін, член-кореспондент НАМН України Олександр Волосовець і деканка медичного факультету №3 НМУ, професорка Оксана Виговська.

Тож така складна ситуація потребує забезпечення спеціальних заходів для надання медичної допомоги дітям у цих умовах, зокрема шляхом волонтерства та відрядження медичних працівників на тимчасову роботу в ці регіони. До таких заходів постійно долучаються провідні фахівці та викладачі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

XXV Сідельниковські читання зібрали понад 1,5 тисячі учасників онлайн, які заслухали понад 50 доповідей. Так, у заході взяли участь провідні вчені із закладів вищої медичної освіти, профільних науково-дослідних установ держави: НМУ імені О.О. Богомольця, Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової, Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Полтавського, Дніпровського і Буковинського державних і Харківського та Одеського національних медичних університетів, Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України, Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Черкаської медичної академії, Європейського медичного університету м. Дніпро, НДСЛ «Охматдит».

Частина усних і стендових виступів учасників Конференції були фрагментами дисертаційних робіт молодих науковців. Провідні вчені та викладачі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця провели навчально-методичну нараду з викладання педіатричних дисциплін на до- та післядипломному етапах для науково-педагогічних і наукових працівників закладів вищої освіти та профільних наукових установ. Завідувачі кафедр педіатричних кафедр Університету поділилися з колегами та стейкхолдерами досвідом створення сучасних освітніх стандартів зі спеціальності «Педіатрія» у НМУ та проведення у поточному році атестації випускників медичних факультетів за допомогою сучасного методу оцінювання практичних знань та вмінь – об’єктивного структурованого клінічного іспиту на станції «Початкова та реанімаційна допомога новонародженим».

Враховуючи виклики сьогодення та розглянувши програмні питання ювілейної Конференції, у підсумку було рекомендовано МОЗ України та МОН України зберегти освітньо-наукову спеціальність «Педіатрія» у Переліку галузей освіти та спеціальностей, що нині затверджується МОН України. Разом із тим продовжити удосконалювати медичну допомогу дітям на базі сучасних стандартів і досягнень доказової медицини. Також відзначили, що важливу увагу дитячих та сімейних лікарів треба зосередити на збільшенні рівня охоплення щепленнями відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, особливо з метою попередження епідемії кору, дифтерії та поліомієліту. Наукові дослідження установ НАМН України та МОЗ України важливо спрямувати на найбільш нагальні проблеми вітчизняної педіатрії в умовах сучасних викликів. А у зв’язку із кадровим дефіцитом у галузі педіатричної охорони здоров’я, що досяг понад 1200 вакантних посад дитячих лікарів і продовжує зростати під час війни, треба збільшити до 500 осіб за державним замовленням щорічний прийом до медичних університетів МОЗ України за спеціальністю «Педіатрія», зважаючи на потреби регіонів, особливо у прифронтових та деокупованих областях.