ВІДБУЛИСЬ XXІV СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ З ПЕДІАТРІЇ

15-16 вересня 2022 року у м. Києві відбулась XXІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання), що проводилась Національним Медичним Університетом імені О.О. Богомольця і була присвячена пам‘яті видатного українського вченого-педіатра, члена-кореспондента НАН, АМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора В.М. Сідельникова (1928-1997). Він по праву вважається фундатором української дитячої кардіології, алергології та є автором першого керівництва з невідкладної допомоги дітям при критичних станах. Понад 25 років професор Сідельников В.М. очолював кафедру педіатрії №2 нашого Університету та створив потужну наукову і клінічну школу.

Щорічні читання, присвячені професору В.М. Сідельникову, вже стали нашою доброю університетською традицією. У цьому році вони були присвячені cучасним викликам, що постали перед медициною дитинства та традиційно зібрали у віртуальному освітньому просторі понад 2000 дитячих і сімейних лікарів з усіх регіонів країни.

Основними викликами на які нині має відповісти вітчизняна Педіатрія є війна, триваюча пандемія COVІD-19, загрози нових інфекційних спалахів, зростання захворюваності та поширеності хвороб дитячого віку, особливо розладів психіки та поведінки, і, відповідно, зростання потреби дитячого населення у доступній та якісній медичній допомозі.

Саме на цьому наголосили у вітальному слові до учасників Сідельниківських читань Ректор Національного Медичного Університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України Ю.Л. Кучин та Президент Асоціації Педіатрів України, Директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», академік НАМН України Ю.Г. Антипкін.

У представницькій програмі Читань були представлені 43 усних доповіді та 34 стендові доповіді від 12 закладів вищої медичної освіти і 3 закладів післядипломної медичної освіти МОЗ України, ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Низка усних та стендових виступів молодих вчених були фрагментами їх дисертаційних робіт.

У своїх доповідях учасники Сідельниковських читань звертали особливу увагу на сучасні виклики перед медициною дитинства; ризики розвитку інфекційної патології у дітей; клініка, діагностика, лікування та профілактика COVID-19 у дітей та його ускладнень; посттравматичний стресовий розлад у дітей; імунопрофілактику як першочергове завдання педіатра та сімейного лікаря; проблемно-орієнтований підхід у медицині дитинства; шляхи стримування росту антибіотикорезистентності; міждисциплінарні аспекти медичної допомоги дітям.

Конференція пройшла у різних форматах з виступами провідних фахівців з педіатрії нашого Університету, інших закладів вищої освіти та наукових установ, лікарським практикумом, круглими столами та живими міждисциплінарними дискусіями, з обговорення клінічних випадків та відповідями на запитання лікарів.

У межах конференції провідними вченими і викладачами Національного Медичного Університету імені О.О. Богомольця, як головного освітнього закладу освіти України, була проведена навчально-методична нарада з викладання педіатричних дисциплін на до- та післядипломному етапах для науково-педагогічних та наукових працівників закладів вищої освіти та профільних наукових установ науковцями. Наші професори спільно з колегами з Полтавського Державного Медичного Університету поділилися досвідом створення сучасних навчальних програм та стандартів підготовки дитячих та сімейних лікарів.

За результатами проведених виступів та обговорень була прийнята Резолюція XXIV Сідельниковських читань.

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

XXІV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ», ПРИСВЯЧЕНОЇ ПАМ’ЯТІ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН, НАМН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА В.М. СІДЕЛЬНИКОВА — СІДЕЛЬНИКОВСЬКИХ ЧИТАНЬ

(15-16 вересня 2022 року, м. Київ)

 

Враховуючи негайні проблеми та виклики, що нині постали перед країною та медициною дитинства в умовах війни та пандемії, учасники ХХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова, вважають на необхідне звернутись до усіх зацікавлених сторін стосовно наступних заходів та пропозицій:

 • Поліпшити соціальний захист дитячих лікарів та умови їх праці, особливо переміщених осіб.
 • Удосконалити рівень надання медичної допомоги дітям в умовах війни, підвищивши кваліфікацію лікарів первинної ланки, зокрема з питань діагностики та лікування невідкладних станів у дітей та посттравматичного стресового розладу у дітей.
 • Оновити національні стандарти надання медичної допомоги дітям, що ґрунтуються на кращих міжнародних практиках та відомостях доказової медицини при поширених хворобах дітей різного віку.
 • Акцентувати увагу лікарів, які надають допомогу дітям, щодо необхідності збільшення рівня охоплення щепленнями відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень. Вжити між секторальні дії щодо зростання прихильності батьків до вакцинації.
 • Підтримати ініціативу МОЗ України щодо створення не менше ніж 10 університетського лікарень з метою поліпшення якості підготовки лікарів. Регламентувати наказом МОЗ України чіткі взаємовідносини між лікарнями та клінічними кафедрами.
 • Зосередити наукові дослідження установ НАМН України та
  МОЗ України на найбільш нагальних проблемах вітчизняної Педіатрії.
 • Клопотатись перед МОН України щодо якнайшвидшого затвердження галузевого стандарту вищої освіти підготовки на другому (магістерському) рівні магістра у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія».
 • Створювати у закладах вищої медичної освіти мережу симуляційних центрів, оснащених сучасними педіатричними манекенами.
 • Впроваджувати сучасні стандарти викладання педіатрії, зокрема дистанційного.
 • У зв’язку із кадровим дефіцитом у галузі охорони здоров’я збільшити щорічний прийом до медичних університетів
  МОЗ України за спеціальністю «Педіатрія» за державним замовленням відповідно потреб регіонів, особливо у прифронтових областях.