ВІДБУЛИСЬ XXV СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ З ПЕДІАТРІЇ

20-22 вересня відбулася ювілейна XXV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання).

Під час традиційного щорічного заходу у пам’ять про видатного українського вченого-педіатра, професора Віктора Сідельникова учасники заслухали виступи кращих фахівців з педіатрії, відбулися живі дискусії та міждисциплінарні обговорення актуальних тем, що постали перед українською педіатрією. Захід організовано Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця спільно з Асоціацією педіатрів України та Національною академією медичних наук України. У заході взяв участь ректор НМУ Юрій Кучин.

Віктор Сідельников є фундатором дитячої кардіології, алергології, автором першого керівництва з невідкладної допомоги дітям при критичних станах. Понад 25 років він очолював кафедру педіатрії №2 нашого Університету та створив потужну наукову й клінічну школу.

Що важливо, під час цьогорічної Конференції сфокусували увагу на сучасних викликах, що постали перед медициною дитинства, досвіді надання медичної допомоги дітям під час війни та пандемії, впроваджені новітніх стандартів і клінічних рекомендацій в практику. Розглянули клінічні педіатричні кейси, акцентували увагу на питаннях превентивних стратегій в педіатрії, інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів у дітей, зокрема новонароджених, проблемах антибіотикорезистентності. Учасники розглянули й інноваційні підходи в алергології, кардіології та гастроентерології дитячого віку, дискусійні питання патології органів травлення.

Окреме питання, що постало перед педіатричною спільнотою останнім часом – це збереження освітньої спеціальності «Педіатрія» у переліку освітніх галузей і спеціальностей у галузі знань «Охорона здоров’я». Необхідно зазначити, що у прифронтових і деокупованих регіонах склалася вкрай складна ситуація із забезпеченням медичними працівниками, зокрема дитячими лікарями, що разом з іншими факторами негативно впливає на доступність та якість медичного обслуговування дітей. Це стосується екстреної медичної допомоги, оглядів лікарів-спеціалістів, проведення вакцинації, про що й наголошували у доповідях академік Юрій Антипкін, член-кореспондент НАМН України Олександр Волосовець і деканка медичного факультету №3 НМУ, професорка Оксана Виговська.

Тож така складна ситуація потребує забезпечення спеціальних заходів для надання медичної допомоги дітям у цих умовах, зокрема шляхом волонтерства та відрядження медичних працівників на тимчасову роботу в ці регіони. До таких заходів постійно долучаються провідні фахівці та викладачі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

XXV Сідельниковські читання зібрали понад 1,5 тисячі учасників онлайн, які заслухали понад 50 доповідей. Так, у заході взяли участь провідні вчені із закладів вищої медичної освіти, профільних науково-дослідних установ держави: НМУ імені О.О. Богомольця, Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової, Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Полтавського, Дніпровського і Буковинського державних і Харківського та Одеського національних медичних університетів, Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України, Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Черкаської медичної академії, Європейського медичного університету м. Дніпро, НДСЛ «Охматдит».

Частина усних і стендових виступів учасників Конференції були фрагментами дисертаційних робіт молодих науковців. Провідні вчені та викладачі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця провели навчально-методичну нараду з викладання педіатричних дисциплін на до- та післядипломному етапах для науково-педагогічних і наукових працівників закладів вищої освіти та профільних наукових установ. Завідувачі кафедр педіатричних кафедр Університету поділилися з колегами та стейкхолдерами досвідом створення сучасних освітніх стандартів зі спеціальності «Педіатрія» у НМУ та проведення у поточному році атестації випускників медичних факультетів за допомогою сучасного методу оцінювання практичних знань та вмінь – об’єктивного структурованого клінічного іспиту на станції «Початкова та реанімаційна допомога новонародженим».

Враховуючи виклики сьогодення та розглянувши програмні питання ювілейної Конференції, у підсумку було рекомендовано МОЗ України та МОН України зберегти освітньо-наукову спеціальність «Педіатрія» у Переліку галузей освіти та спеціальностей, що нині затверджується МОН України. Разом із тим продовжити удосконалювати медичну допомогу дітям на базі сучасних стандартів і досягнень доказової медицини. Також відзначили, що важливу увагу дитячих та сімейних лікарів треба зосередити на збільшенні рівня охоплення щепленнями відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, особливо з метою попередження епідемії кору, дифтерії та поліомієліту. Наукові дослідження установ НАМН України та МОЗ України важливо спрямувати на найбільш нагальні проблеми вітчизняної педіатрії в умовах сучасних викликів. А у зв’язку із кадровим дефіцитом у галузі педіатричної охорони здоров’я, що досяг понад 1200 вакантних посад дитячих лікарів і продовжує зростати під час війни, треба збільшити до 500 осіб за державним замовленням щорічний прийом до медичних університетів МОЗ України за спеціальністю «Педіатрія», зважаючи на потреби регіонів, особливо у прифронтових та деокупованих областях.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XXV (ювілейної) Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XXV (ювілейної) Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, АМН України, професора В.М. Сідельникова (Сідельниковські читання) з 20.09.2023 по 22.09.2023 у форматі онлайн, що буде присвячена висвітленню найбільш актуальних поточних проблем педіатрії.

Конференція розпочнеться відеофільмом, що присвячений пам’яті нашого Вчителя, видатного українського вченого-педіатра, члена-кореспондента НАН, АМН України, професора В.М. Сідельникова.

Програма та трансляція: https://doctor-best.info/3cch/index.html

У фокусі уваги – надання медичної допомоги дітям в умовах воєнного часу; посттравматичний стресовий розлад у дітей; узагальнення досвіду надання медичної допомоги дітям під час коронавірусної пандемії; впровадження сучасних стандартів надання медичної допомоги дітям у практику; превентивні стратегії в педіатрії; інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів у дітей; проблема антибіотикорезистентності; інноваційні підходи в алергології дитячого віку; дискусійні питання патології органів травлення у дітей; міждисциплінарні аспекти медичної допомоги дітям.

До участі у конференції запрошуються лікарі за спеціальністю: педіатрія, неонатологія, терапія, загальна практика-сімейна медицина, медицина невідкладних станів, медична психологія, дитяча алергологія, дитяча анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нейрохірургія, дитяча нефрологія, дитяча онкологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча ревматологія, дитяча урологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, організатори охорони здоров’я, завідувачі та співробітники педіатричних кафедр та кафедр сімейної медицини закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти, профільних науково-дослідних установ МОЗ України та НАМН України.

Інформуємо Вас, що перед конференцією буде проведена пре-конференція у вигляді практикуму для лікарів (20-21.09.2023). ЇЇ предметом стануть прикладні аспекти сучасної педіатрії, розгляд клінічних випадків, сесії питань та відповідей.

22.09.2023 буде проведено круглий стіл з питань викладання педіатрії в закладах вищої медичної освіти.

Реєстрація для учасників конференції обов’язкова за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX1FZEZasw7fOBt_7527seWChzgiAUkp9MrmXAfr43LjrFMA/viewform

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 446 від 22.02.2019, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 за № 293/33264, за умови відповіді на підготовлені Оргкомітетом питання слухачам дводенної конференції «Актуальні питання педіатрії» 21.09.2023 – 22.09.2023 буде нараховано 10 балів безперервного професійного розвитку для обліку в особистому освітньому портфоліо та врахування при атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії.

Наукова програма форуму вже сформована і буде розміщена на сайті після затвердження у встановленому порядку у Центрі тестування МОЗ України.

Участь у зазначених заходах безкоштовна.

З повагою, Оргкомітет